QUY ĐỊNH VỀ LƯƠNG, THƯỞNG

                              ( Áp dụng đối với công nhân viên chính thức của cty)

 

I- QUY ĐỊNH VỀ LƯƠNG:
1- Quy định về tính lương:
– 
Đối với nhân viên văn phòng, giám sát, chỉ huy trưởng, lương được tính theo tháng.
– Đối với công nhân, lương tính theo ngày công (8h ), tăng ca được nhân 1.5.
2- Quy định về ngày trả lương:

– Đối với NVVP, giám sát, lương được chi trả tháng 1 lần vào ngày 10 hàng tháng.

– Đối với công nhân, lương được chi trả thành 02 đợt. Đợt 1 chốt lương ngày 15, chi trả lương ngày 25. Đợt 2 chốt lương ngày cuối tháng, chi trả ngày 10 đầu tháng sau.

2- Quy định về ngày nghỉ:
– 
Đối với NVVP, giám sát được nghỉ theo luật lao động. Riêng kế toán, thủ quỹ, NVKD được nghỉ thêm chiều T7. Những trường hợp kĩ sư xây dựng đang làm công việc giám sát ngoài công trường thì ngày nghỉ sẽ thỏa thuận trực tiếp với giám đốc. Ngoài ngày nghỉ quy định, NVVP, giám sát nghỉ quá 3 ngày trong tháng sẽ bị trừ lương.( Trừ trường hợp đặc biệt có xin phép giám đốc)

– Đối với công nhân, cty không quy định ngày nghỉ. Tuy nhiên, nghỉ phải báo trước 01 ngày và không nghỉ quá 5 ngày/ tháng. ( trừ trường hợp đặc biệt có thông báo cho giám sát, giám đốc cty).
II- QUY ĐỊNH VỀ LƯƠNG THÁNG 13
1- Điều kiện áp dụng:
 Công nhân viên có thời gian làm việc từ 03 tháng trở lên.

2- Cách tính lương tháng 13:

– Đối với NVVP, giám sát, chỉ huy trưởng, lương tháng 13 được tính : Lương cơ bản : 12 tháng x số tháng thực làm ( 24 ngày công).

– Đối với công nhân: Thực hiện đủ chuyên cần 24 ngày công/ tháng ( không tính tăng ca) sẽ được tính lương tháng 13. Lương tháng 13: (ngày công x 24 ngày) x số tháng thực làm / 12 tháng.

3- Mục đích lương tháng 13: Nhằm khích lệ tinh thần cố gắng, chuyên cần, gắn bó của công nhân viên và công ty, cũng là chút quà để công nhân viên cty về quê ăn tết. NGoài lương tháng 13, công nhân viên cty Trung Tây Nguyên còn được đóng BHXH, BHTN, du lịch năm 1 – 2 lần, thưởng đột xuất, thưởng cuối năm.

III- QUY ĐỊNH VỀ LÌ XÌ TẾT:

Dựa vào tình hình kinh doanh của cty, cuối năm công nhân viên cty sẽ có thêm khoản tiền lì xì tết. Lì xì tết là ko bắt buộc. Lì xì tết cao hay thấp là do sự chuyên cần, cố gắng phấn đấu trong công việc của công nhân viên cty, được hội đồng giám đốc, giám sát, chỉ huy trưởng công trình họp, bàn bạc, đề cử. Lì xì tết chỉ áp dụng đối với công nhân viên làm việc từ 06 tháng trở lên.

IV – DU LỊCH TRONG NƯỚC
Nhằm tăng cường gắn bó anh em trong cty, hàng năm, cty sẽ tổ chức cho toàn thể công nhân viên cty đi du lịch 01 – 02 lần. Thời gian và địa điểm do cty quy định, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của cty và tình hình công việc.
Đối tượng được hưởng chế độ du lịch này là công nhân viên làm việc tại cty 06 tháng trở lên.

Trường hợp công nhân viên không tham gia thì cũng không được quy đổi thành tiền mặt được nhận.